Nowy Casnik w lichotnej towarišnosći

Nowy Casnik jo we źinsajšnem casu njewótwisny a rozpšawja wó wšyknych aspektach serbskego žywjenja w Dolnej Łužycy. K tomu słuša źěło towaristwow, mjeńšynowa politika na europskej, zwězkowej, krajnej a komunalnej rowninje, problemy šulstwa, rolnikarstwo, rucnikarstwo, potrety serbskich luźi, zarědowanja, ludowe nałogi, serbska literatura, wuměłstwo a muzika; problemy wobswěta, natury a brunicowego górnistwa (Braunkohle-Bergbau), reportaže ze jsow, tematiske reportaže a wjele drugego.

Horst Adam, kenž jo źěłał 42 lět ako redaktor Nowego Casnika

Horst Adam, kenž jo źěłał 42 lět ako redaktor Nowego Casnika

W lěśe 2004 jo šeł Horst Adam na zasłužony wuměńk – pó 42 lětach ako redaktor Nowego Casnika (wót togo 31 slědnych lět ako šefredaktor).

Źinsa źěłaju w redakciji tśo redaktory a dalšnej dwa sobuźěłaśerja matej na starosći zestajanje casnika, sekretarske źěło a wótbywanje.


Gregor Wieczorek, šefredaktor Nowego Casnika wót lěta 2006


Redakcija Nowego Casnika źěkujo se Serbskemu institutoju w Chóśebuzu za to, až jo nam scany starych wudaśow Serbskego Casnika k dispoziciji stajił a zmóžnił rešeršu w tekstowem korpusu.

 
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen