Źož serbska drastwa zmakajo se z nejnowšeju modu

Von Andreas Kirschke Donnerstag, 23. Januar 2020
Kreacije jadneje tych designerkow a šlodaŕkow: Steffi Hanušojc z Barlinja. Fota: Andreas Kirschke

Z Budyšyna/Bautzen. Kak se rozeznawa serbska drastwa wót mody? Na kaki part dajo se serbska drastwa wobchowaś? Móžomy jeje elementy do nowocasneje mody zaplasć? Take a druge pšašanja stajijo sebje woglědaŕ se rozglědujucy we wósebnej wustajeńcy „Sorbian Street Style“ Serbskego muzeja. Až do 1. měrca jo wóna tudy hyšći wiźeś. Wó jeje wopśimjeśach a nastupnosćach jo se Andreas Kirschke rozgranjał z kuratorku Andrea Paulikoweju.

Nowy Casnik: Kněni Pawlikowa, kak sćo pśišli na ideju za taku wustajeńcu?

Andrea Paulikowa: Comy ako Serbski muzej wótwórjone byś za nowe, zapśimujuce temy. Pśi tom powědamy ze wšakimi kupkami zajmow a starstwowymi kupkami. Njocomy jano reflektěrowaś, ale tež impulse dawaś. Drastwa a moda ako wjeleaspektowe temy góźe se k tomu.

Njejo to zwažny eksperiment?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen