Su powědali wót jatšownych nałogow

Von Bernd Marx Donnerstag, 18. April 2019
Gmejnski dom w Gołbinje: Doreen Šymjeńcowa, Manuela Rězakowa, Astrid Šrammowa z Gołbina su na jatšy pśigótowane: Wóni maju połny kórb wupyšnjonych jajow. Foto: Bernd Marx

Z Gołbina/Gulben. Jadnab 30 luźi jo pśišło na pśednosk wót jatšownych nałogow, kótryž jo źaržała Uta Henšelowa, wjednica rěcneje šule. Pśisłucharje su se dopomnjeli na nałogi, mjazy drugim na žeńske, ak su jatšownicu zajtša šli pó wódu z groble, abo na jatšownu gusku, kótaruž źiśi su wót swójich kmótšow dostali.

To grono jo było wót śichego spótnego casa a wót kśesćijańskego kórjenja jatš. Wěrjece ga je swěśe k dopomnjeśu na górjejstawanje Jezusa. Póspromje togo dajo teke nałogi, kótarychž kórjenje njejsu pšawje wopóznate: Wóni maju skerjej cyniś z kóńcom zy-mjego, z kóńcom tšadanja a ze zachopjeńkom nowego žywjenja we naturje. K tomu słušaju jatšowne jaja. Luźe njejsu je jano pyšnili, ale pjerwjej teke do groźi abo na pólo donjasli, aby zbóžo pśiběrało a žni dobre byli. We płomjenjach jatšownego wognja su slědne zbytki zymjego se minuli. Wogeń dej woplěwaś wejsanarje pśed njegluku.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen