Baraka na Majberku: 80 lět stara, ale pśecej hyšći derje zeźaržana

Von Georg Zielonkowski Mittwoch, 28. September 2016
Bunkery su se južo dawno do kopice sypnuli, ale te wobmurjowane zachody su hyšći wiźeś. Foto: G. Zielonkowski

Wulětarje, ak su pó kólasu na stupnem stwórtku abo swětki w našych stronach ducy, znaju zawěsće ten stary chrom na Majberku. Wón stoj nižej kólasoweje drogi, ak wjeźo pó rěcnem damje z města do Błotow. To jo drjewjana baraka, ze šarmom 60tych lět, ak wabi kólasarje až do źinsajšnego dnja k wustaśu. Ale chto znajo jeje historiju? Wóna jo gano wordowała 80 lět stara.

„Wóno jo k późiwanju, kak derje to drjewo se jo zeźaržało. Wóno ga jo zatwarjone wót lěta 1936! Jano źěl cergow smy musali pórěźiś, pśeto wóni su se zekśiwili a dołojce chopili rozpadowaś. Wacej jo wšo w rěchu“, wulicujo Klaus Kretschmer, ak jo z historiju teje baraki wusko zwězany. Ten 75lětny muski ma doma wjele dokumentow, ak ju dokumentěruju.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen