Wobornikam njejo tšach wó pśichod. Młoźinske źěło jo dobre

Von Andreas Kirschke Mittwoch, 21. September 2016
Kubłanje młoźiny: zastupny wjednik rozwucujo źiśi a młoźinu we pšawem wužywanju gasakow (Feuerlöscher). Kuždy dej raz wopytaś. Foto: ©Feuerwehr Trebendorf

Trjebin/Trebendorf. W Trjebinje a Miłorazu wugbaju wognjowe woborniki wjele statkow k lěpšemu zgromadnosći a k lěpšemu wejsneje kultury. To jo se wuznało z jich grona na wobradowanju gmejnskeje rady stwórtk pśed dwěma tyźenjoma. „Wšykne serbske tradicije wognjowa wobora pódpěra abo sama organizěrujo: wót camprowa-nja, pśez zapust (reju) až k stajanju majskego boma“, jo wulicował wjednik trjebinskeje wobory Bernd Kowalik (Kowalick). Za jogo woborniki jo to cesć a nastupnosć wutšoby.

Tuchylu maju w trjebinskej dobrowólnej woborje nagromadu 43 kameradow. 32 su aktiwne, 11 we wótźělenju za starše a cesne cłonki. Teke pěś žeńskich maju we swójich rědach. 11 wuknikow pśisłuša młoźinskemu wótźělenju. Pód wjednistwom Jensa Mäckelburga a wjednice młoźiny Francy Gärtig gótujo wognjowa wobora solidne młoźinske źěło, ak jo załožone na dłujki cas. Cesto jo młoźinska wobora wobźělona na wuběźowa­njach. Wjele pokalow su južo dobyli.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen