Diese Seite drucken

Komentar

LDS ma nowu zagronitu za serbske nastupnosći – pśemyslowanje „togo prědnego“

Von Bernd Pittkunings Donnerstag, 07. November 2019

Wótpósłańce wokrejsa Dubja-Błota su mě wólili w lěśe 1995 na prědnego zagronitego za serbske nastupnosći w stawiznach togo wokrejsa. Wósym lět pótom jo toś ten cesny amt pśiwzeł Herbert Schirmer a w zachadnych pěś lětach jo był Dytaŕ Freihoff cesnoamtski za serbske nastupnosći w LDS zagronity. Pśed tym jo wón był głownoamtski šołta gmejny Markojska Góla. Južo w tom casu jo se starał wó rozšyrjenje serbskeje kultury. Na pśikład jo organizěrował wustupy chora „Delany“ abo kupki „Wólbernosće“ we Wjelikem Linjem/Groß Leine. Wón jo Domowinaŕ a chójźi na kurs serbšćiny. Dokulaž jo ako serbski procowaŕ znaty a wabi nejlubjej wósobinski z woglědom we jsach za serbstwo, jo dostał pśi wólbje za Serbsku radu Bramborskeje wót serbskich luźi nejwěcej głosow wšyknych kandidatow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten