Diese Seite drucken

Prezidium Domowiny: za FUEN kandiděrowaś

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 14. März 2019

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Prezidium Domowiny jo na swójom pósejźenju 6. měrca we Wórjejcach wabił za kandidaturu za prezidium FUEN, Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšynow. Na pśiducem FUEN-kongresu w juniju w Bratislawje budu wuzwólowanja nowego prezidiuma.

Prezidium Domowiny napomina Serbowki a Serbow, lěc jo jadnotliwa wósoba, cłonk župy abo serbskego towaristwa, se pśizjawiś. Wobstoj móžnosć se na europskej rowninje cesnoamtski za zajmy Serbow a Domowiny zasajźiś. Mimo prezidija FUEN dajo tež dialogowy forum, kotaryž źěło prezidiuma FUEN pódpěra. Naraźenja pśiwzejo sekretariat Domowiny. Až do 23. měrca móžo Domowina wótedaś naraźenja za wólby prezidenta, cłonkow prezidiuma a europskego dialogowego foruma FUEN.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten