Gólny muzej pšosy na wustajeńcu módrośišćaneje drastwy

Awtor: Martina Arlt srjoda, 16. měrc 2016
Gótowarka wustajeńce Barbara Zenkerowa z Wórjejc a Alfred Thieme – wón jo wjadł 30 lět źěłarnju módrośišća w Połčnicy. Foto: M. Arlt
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś