Diese Seite drucken

Gaž Rochu cytam, cuju se ześěgnjona do źiśecych lět

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 05. december 2019

Fryco Rocha: A pó zemi libju te strusacki/Und überall flattern Blüten hin. Herausgegeben und aus dem Niedersorbischen übersetzt von Pětš Janaš und Roland Marti. Deutsche Nachdichtungen: P. Janaš. Budyšyn 2013, 16,90 Euro

We tych knigłach namakaju cytarje na 90 basnjow z pjera ceptarja, casnikarja a Maśicarja Fryca Rochy (1863–1942), jogo awtobiografiju a wušej dwanastk casnikowych artikelow a prozowych tekstow z pśisamem pěś lětźasetkow. Wón jo pisał domownju, domacne nałogi, jsy a natura, to ceptarjenje a wšykno, což awtora jo gnuło. Knigły su nastali w lěśe 150. narodnego dnja basnikarja. We wósym kapitlach pišo wó swójom žywjenju, statkowanju a basnjenju.

Kuždy kapitel ma prosaiski a lyriski źěl, z tych tśich głownych fazow Rošynego pisanja, ako jogo źěło jo było nejžpłodnjeje: z casa młodych lět mjazy 1886–1892, ze srjejźnego starstwa mjazy 1905–1911 a z faze mjazy 1927–1933. Serbski tekst wót Rochy a nimske pśestajenja/pśebasnjenja stej paralelnje wótśišćane. W dosłowje pišotej wudawarja wót stawa tekstow w literarnej historiji.

Ursula Starikowa z Janšojc naraźijo te knigły– togodla:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś