Kak źo dalej ze Spěchowańskim towaristwom „Stog“?

Awtor: Kerstin Möbesowa stwórtk, 22. julij 2021
Rolf Radochla źěkujo se Ernje Koppermannowej za jeje angažement w pśedsedaŕstwje Spěchowańskego towaristwa „Stog“. Foto: Kerstin Möbesowa

Z Gór/Guhrow. Ten něgajšny a teke – za pśiducej dwě leśi – ten nowy pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa domowniske stawizny „Stog“ jo Rolf Radochla z Rubyna. Slědny tyźeń su jogo w górjańskem wejsnem domje na zgromaźinje cłonkow towaristwa wótnowotki wuzwólili, a wón jo tam wó slědnem lěśe rozpšawił. Dla korona-situacije njejo towaristwo „Stog“ 2020 žedne zarědowanja pśewjadło. Teke ten 2019 nowo zawjeźony rěd zarědowanjow k wuměnje wó stawizniskich temach („Geschichtsstammtisch“) jo musał pawzěrowaś. Prezentaciju domowniskego kalendarja „Stog – Der Schober 2021“ su mógli we awgusće 2020 nanejmjenjej w ramiku „Bórkojskich lěśnych koncertow“ pśewjasć, aby njewupadnuła cele.

Z wjelikim źěkom jo se Rolf Radochla rozžognował ze załožeńskim cłonkom Erna Koppermannowa, kótaraž z pśedsedaŕstwa towaristwa wustupijo. Jeje nadawki ako pókładnica pśewzejo w pśichoźe Christiane Pfaffowa (Pfaffe), nowo do pśedsedaŕstwa wuzwólona. Ako nowu zastupnicu su wuzwólili z jadnym głosom Marlenu Jedrowu, ako pismawjednicu Edeltraud Radochlinu. Pśespytowarja kase stej Leander Schurig a Bernd Schmidt.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś