Ottojc kjarcma jo hyšći zacynjona

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 10. junij 2021
Su śěžke case za „Landhaus ,Zur kleinen Puppenstube‘“ pśi zwězkowej droze w Gołynku. Wócynjenje se how akle pód wěcej normalnymi wobstojnosćami wupłaśijo. Foto: J.-F. K.

Z Gołynka/Gallinchen. Naprěki muzejoju „Stara wejsna šula“ w Gołynku, pśi šoseji B 97, namakajo se „Landhaus zur kleinen Puppenstube“. To twarjenje jo Ottojc familija 1993 kupiła a wutwariła ku kjarcmje „Landgasthof Gallinchen“. 2010 jo Ottojc Eileen to familijowe pśedewześe pśewzeła, kótarež tak něnto w tśeśej generaciji se dalej wjeźo. Do kjarcmaŕskego žywjenja jo Eileen Ottojc pla swójeju starjejšeju kradu nutś rosła. Ta wukubłana hotelowa fachnica a kuchaŕka jo tomu gósćeńcoju, kenž nimsku domacnu jězu na kórśe ma, mě „Zur kleinen Puppenstube“ dała. W casu pśed pandemiju su how we wjelikem zalu, ak su łoni nowo wugótowali, teke narodniny a dalšne familijowe swěźenje měli. To něnt wšo wótpadnjo. Jano dwa luźa źěłatej we tej małej kjarcmje. Slědy pandemije su jim w bejnej měrje to wujźenje póśěžyli. „Smy wšo dołoj zareglowali. Njamamy žedneje wóry, teke chłoźece spižki w domje su wušaltowane“, wulicujo Eileen Ottojc. Tak jo ten gósćeńc pśez wjele mjasecow a nadalej hyšći zacynjony.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś