W Turjeju pśetwarjaju hotel a spa „Christinenhof“

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 10. junij 2021
Jadnaŕka Wenkojc-Nieswandowa mjazy twaŕskimi źěłami w drugej etažy Christinenhofa. Rucnikarje renowěruju rowno wjele śpow. Foto: M. B.

Z Turjeja/Tauer. Južo wót zachadnego nowembra njejo wěcej móžno woglědaś do hotela „Christinenhof“ w Turjeju. Tu pśez pandemiju wunuzkanu pawzu jo jadnaŕka Nicol Wenkojc-Nieswandowa wužywała, aby organizěrowała pśenowjenje rumnosćow hotela. Pópšawem su planowali zasej wótwóriś w juniju, renowěrowanje wellnesowego wobłuka a 19 drugich śpow pak trajo a buźo se śěgnuś až do septembra. Rucnikarje wšakich firmow pśigótuju hotel a spa za cas pó pandemiji, a źaseś luźi personala pomaga pśi źěłach w cełem domje.

„Na zachopjeńku smy jano instalěrowali WLAN a nowy system za šćit pśed wognjom. Ako jo se pokazało, až njebuźo se korona-situacija pólěpšyś, smy w měrcu chopili wobšyrnje renowěrowaś“, groni jadnaŕka Wenkojc-Nieswandowa. Pó wjele lětach jo wóna se 2017 wrośiła do Łužyce, aby sobu źěłała w Christinenhofje a how pśigótowała pśewześe gósćeńca pśez nowu generaciju. Jeje starjejšej, Wenkojc Lothar a Christine, stej w lěśe 2001 załožyłej ten gósćeńc. Pśedzachadne lěto jo wumrěł jeje nan a Nicol Wenkojc-Nieswandowa jo pśewzeła familijowu firmu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś