W Nowej Niwje su serbowali pśed domowniskeju śpu

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 10. junij 2021
Wše sejźe na ławkoma pśed domowniskeju śpu na Grodowej droze 2.

Z Noweje Niwy/Neu Zauche. Pśed domowniskeju śpu w Nowej Niwje, rowno napśeśiwo staremu grodoju, su srjodu tyźeń gromadu pśišli na serbske rozgrono. Gromaźe ze Silviu Tilgneroweju, ako jo zastupnica domowniskeje śpy, jo Uta Henšelowa organizěrowała to serbske blido. Wugótowane wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu, jo to zmakanje južo mała tradicija we tej jsy na kšomje Błotow. Raz w nalěśu a raz w nazymje jo tam zarěduju. „My se procujomy wó to, až wóstanjo serbska rěc w Nowej Niwje a wokolinje žywa“, groni Uta Henšelowa.

Na tom dnju jo se wósym luźi zeger 18:00 zmakało pód gołym njebjom. Głowny tema jo było žywjenje a statkowanje Marjany Domaškojc a kuždy jo mógał něco k tomu pśinosowaś. Uta Henšelowa jo na pśikład cytała z knigłow „Wubrane spise“ a wuźěliła kopije basni „Posłańca nalěta“ z pjera Domaškojc. Wětšy cas su wobźělniki pak tak powědali, ako guba jo jim narosła. Su wuměnjali anekdoty z casa na Dolnoserbskem gymnaziumje, su se rozgranjali wó „falšnych pśijaśelach“ w słowjańskich rěcach a wó pósejźenju dolnołužyskeje župy Domowiny w Groźišću.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś