Sprjewiny ług dej wordowaś modelowy region

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 10. junij 2021
Mjazy brožnju a łuku ze sadowymi bomami na Nowakojc dwórje su powědarje, cłonki towaristwa a gósći gromadu pśišli. Foto: Maks Bagańc

Z Dešna/Dissen. Fred Kejžor (Kaiser), šołta gmejny Dešno-Strjažow a pśedsedaŕ towaristwa Pśirodowědnego centruma Sprjewiny ług, jo pšosył 3. junija na Nowakojc dwór (Spreeauenhof) w Dešnje. W ramiku pósejźenja towaristwa jo wokoło 40 luźi gromadu pśišło. Gósći w kuždem starstwje su sejźeli w gumnje dwóra, aby se informěrowali a diskutěrowali wó dalejwuwijanju Sprjewinego ługa. Wósebne gósći su byli politikarja Klaus-Peter Schulze (CDU) a Markus Niggemann (CDU), direktor bórkojskego amta Tobias Hentšel, a Ingolf Arnold, něgajšny zagronity geolog pla Vattenfall/LEAG.

Za dalšny kontekst jo wón zespominał, kak su mjazy lětoma 2007 a 2011 renaturěrowali nadrěki mjazy Depskom a Smogorjowom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś