W źělach Błotow padnjo seno do wódy

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 10. junij 2021
Stog w nazymje w Bórkowach. Stogi su typiske za Błota a znamje za to, kak se našym prědownikam jo se raźiło, w mokšych stronach seno źěłaś a składowaś. Foto: Kerstin Möbesowa (archiwowe foto)

Z Błotow/Spreewald. [dalej wót prědnego boka]. Dern jo južo zgnił na tych pówóźonych łukach pśi Pódpołdnjowem polderje (Südpolder) w Błotach. Góspodaŕske konsekwence su wjelicke, pśeto teke žedno druge secenje (pótšawk, nimski Grummet) we awgusće abo septembrje njebuźo. Až dern se wustrowijo, to buźo traś lěta. Z něntejšnych kališćow wujźo nejskerjej pšyckowa ploga.

„Prědne secenje jo pśecej wažne, wšak jo to seno futrowa rezerwa za pśiduce zymje a nalěto“, rozkłaźo Kurt Juriška (lětnik 1936) z Bobolc. Ten źinsajšny rentnaŕ hyšći wě, kak jo ak młody muž z kósu sekł. Na sprjewinej łuce jo było něźi 7.000 kwadratnych mejtarjow tšawy k sec, na kupaŕskej łuce něźi 5.000 kwadratnych mejtarjow na dnju. Tšawa jo lažeca wóstała dwa dnja abo tśi, jo wuschnuła. Pón su ju zgrabali do rěda (Schwaden). Pózdźej su napórali dwójny rěd, aby seno hyšći lěpjej wuschnuło. Dwa małej rěda su ako wjeliki rědk stajili. Pó jadnab 14 dnjow su wugótowali ze senom dwójnego rěda wótere senowe kopice z masu wót něźi 50 kilogramow wuschnjonego sena. Pón jo se typiski stog w Błotach we 90 źěłowych minutach kładł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś