Serbska rada jo se zmakała

Awtor: Stefanie Krawcoj stwórtk, 10. junij 2021
Serbska rada (wótlěwa): William Janhoefer, Delia Münchowa, Kathrin Šwelina, Ute Henšelowa a Dieter Freihoff. Foto: Landtag Brandenburg

Z Pódstupima/Potsdam. Serbska rada jo se na 1. juniju zmakała. Wót cogo jo to grono było, kake su byli temy: To jo Nowy Casnik zgónił wót pśedsedaŕki teje rady, Kathrin Šwjelineje. Na dnjownem pórěźe su byli to pśedstajenje projektowu a rozpšawa Rady Załožby za serbski lud. Prědny projekt pśigótuju Serbski institut, BTU a Institut für heritage management (Institut za management derbstwa, IHM, kenž sejźi w Chóśebuzu). Projektoju se groni „Lausitzer Tagebaulandschaften als Weltkulturerbe“. Tam źo wó procowanje, wobchowaś brunicowe jamy a te pśeměnjone krajiny. Wšak su jamy a jich slědy južo 120 lět we Łužycy. Pśedstajiła jo to cełe Lea Brönnerowa wót IHM. Ten projekt dej pśiś na UNESCO-lisćinu swětowego kulturnego derbstwa, nejpjerwjej na lisćinu Nimskeje z projektami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś