Wjelika pyšna galerija w zelenem

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 10. junij 2021
Sobotu jo Rolf Radochla z Rubyna pśi swójej stojnicy mólował jadnu sceneriju z Bismarckowym tormom w Bórkowach. Foto: J.-F. K.

Z Dešna/Dissen. Pśi kšasnem słyńckowatem wjedrje su slědny kóńc tyźenja w Dešnje wušej 40 wuměłcowkow a wuměłcow pód gołym njebjom swójo wuměłstwo prezentěrowało. Na łuce slězy Domowniskego muzeja, na wobceŕku „Stary lud“ a w zelowej zagroźe su wóni namakali w rědnej zelenej wokolinje motiwy za nowe twóŕby, 28 wót nich jo wustajiło swóje źěła we „wótwórjonej galeriji“ a jo je teke pśedawało. Až do stwórtka njejo jasne było, lěc mógło se toś to mjaztym tśeśe wudaśe wuměłskego zagrodowego swěźenja w Dešnje namdušu pśewjasć. Śim wěcej su se wjaselili, až to jo se glucyło. „Tak we formje wjelikeje galerije jo směło se to pśewjasć“, wjaseli se Babette Zenkerowa, wjednica Domowniskego muzeja Dešno. Wjelgin dobra jo była rezonansa pla woglědarjow, ako su mógali, z gitaroweju muziku Svena Meyera w slězynje, wuměłcam pśez ramje glědaś a se z nimi do rozgrona daś, gaž teke z wótstawkom. Wuměłce su byli testowane, tak teke te srjejźowěkowe pśedstajarje ze Sakskeje, ako su sedlišćo „Stary lud“ wóžywili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś