Nowa digitalna serbska „runda“

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 10. junij 2021
Mato Nowak jo był wósebny gósć we tej runźe. Screenshot: J.-F. K.

Z Města/Cottbus. Srjodu tyźeń jo Serbski muzej w Měsće, pó dlejšej pawzy, zasej Serbske blido pśewjadł. Tenraz, korony dla, prědny raz ako digitalne zmakanje. Něźi wósym wósobow jo se pśed wobrazowkami pśinamakało, mjazy nimi ten wósebny gósć, kótaremuž jo wirtuelna prezenca to wobźělenje wólažcyła: Mato Nowak jo był pśišaltowany z Ljubljany, głownego města Słowjeńskeje. W Dolnej Łužycy jo wótrosł, w Ljubljanje bydli juž jadnab 40 lět. Na tamnej uniwersiśe jo ako programěraŕ źěłał, mjaztym jo wuměńkaŕ.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś