Maju ramikowe póžedanja na SLA

Awtor: Załožba za serbski lud stwórtk, 10. junij 2021
Z Budyšyna/Bautzen. Pětk tyźeń jo było pósejźenje Załožboweje rady Załožby za serbski lud. Głownej temje stej byłej pśespytowanje źiwadłoweje krajiny w Kulturnem rumje Górna Łužyca–Dolna Šlazyńska a pśichodne statkowanje Serbskego ludowego ansambla (SLA), rowno glědajucy na to, až źěłowe dogrono Judit Kubicec, intendantki SLA, wuběžyjo kóńc teje grajneje doby. Załožbowa rada jo formulěrowała, co se pomina wót SLA: Jich fokus dejał něnto lažaś na stabilizěrowanju wuměłskego wjednistwa a na wóstśenju wopśimjeśowego profila a dalšnego wuměłskego wuwiśa. Mjazy drugim dejali wuslěźiś a wobźěłaś hyšći njeznatego, wuwiś teke nowy serbski repertoire. Wuměłske wjednistwo SLA ma až k pósejźenju Załožboweje rady w nazymje 2021 konkretne napšawy a tek ramikowy grajny plan pśedstajiś ze źiwanim na śěžyšća, ako jo załožbowa rada jim na drogu dała. Rada jo teke wobzamknuła, tuchylnego zastupnika intendantki SLA, Tomaša Kreibicha-Nawku, k prědnej awgusće 2021 na dwě lěśe komisariski k intendantoju SLA pówołaś.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś