„Wšuźi su mě zadorali...“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 04. maj 2016
List fararja Nowaka tencasnemu šefredaktoroju Nowego Casnika Horstoju Adamoju k 50. narodnemu dn ju. Fośe: G. W.

Chóśebuz/Cottbus. „Mjazy serbskimi duchownymi mamy pó lěśe 1945 jano jadnogo serbskego fararja z takeju energiju a rěcneju a teologiskeju kompetencu, kenž jo njezmucnje serbske Bóže słowo prjatkował, pisał a śišćaś dał we wuběrnej dolnoserbskej rěcy“. Z tymi słowami jo Christina Kliemowa z Dešna spominała sobotu tyźeń na fararja Herberta Nowaka, kótaryž jo pśed pěś lětami wumrěł a něnto, kradu na 23. aprylu, by 100 lět stary był. Wóna jo we casu politiskego pśe­wrośenja iniciěrowała gibanje k zasejwótžywjenju serbskich nam­šow a pśi tom z fararjom Nowakom gromadu źěłała.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś