„Winšujom Wam wutrobnje šycko dobre!“

Awtor: Juliana Kaulfürstowa stwórtk, 29. apryl 2021
Kraloc Ema (pšawa) a Juliana Kaulfürstowa 2014. Foto jo nastało za dokumentaciju „Płachta pełna hulicowańkow – Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje“. Foto: Karsten Nitsch

Z Rownego/Rohne. Ema Kralowa jo se narodźiła 1931 w Rownem hako nejstarša dźowka Jańšoc familije. Doma su pójedali rjanu Slěpjańsku serbšćinu a su měli wyršoft, na kóteremž jo Ema dźěłała. Dyž jo była dźewjetnasćo lět stara, jo chopiła na tom kněskem dźěle ći starem jagarju Skemjelu, a ho tom gólnikaŕstwje jo wóstała až do junija dźewjetnasćo stow a wósymadźewjećdźeseć. Z drugimi serbskimi gólicami jo nejpjerjej w Slěpjańskem rewěrje a pózdźej w dalšej hokolinje sajdźała chójcowu gólu. To jo było jare ćěžke dźěło, ale šwarne jo doch było, praji Ema Kralowa. „Prjenje lěto smy flancowali, to było až do maja. Pón smy musali trawu žněć a rjos. A pón smy musali te rinki kopać. Hundert meter som musała kuždy dźeń šafnuć z tym kopanim. No jo, a pón nazymje, pón sy musała Jungwuchspflege gótować, te brjeze rubać, te chójce ... Te rinki su byli meter šyroke, a což jo pón było auf dem Balken, to sy musała šycko ze sekeru rubać oder, až jo małe było, ze serpom rězać.“ Tajke a wjele drugego jo mi naša jubilaŕka pójedała, dyž som ći njej wótery raz sejdźeła w kuchyni aby stojała mjez kokošow a kóckow na dwórje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś