Tradicije w Rogoznje: Ihlojc familija jo rada pódla

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 29. apryl 2021
Tak su Rogozanarje 2013 gromaźe jatšowne jaja mólowali. Wesrjejź (z brylu) jo Heike Ihlowa, napšawo wót njeje jo Vanessa. Foto: A. Schulzowa

Mjazy tymi, ako su zapódali naraźenja za pśichodny wopon Rogozna, jo teke Ihlojc familija. Wopona, ako stej kresliłej nan Uwe a źowka Vanessa, stej wuslědk gromadnego familijowego wobradowanja. „To jo rědnje, gaž něco za wjas se cyni“, groni maś Heike.

Ihlojc familija se rada wobźělijo na wejsnem žywjenju a tam wjele cyni. Tak wótglědajomy raz wót woponoweje akcije: Teke serbske tradicije ako zapust a mólowanje serbskich jatšownych jajow raźi woplěwaju. Gromadne mólowanje jajow w Rogoznje su organizěrowali na iniciatiwu prědkstojaŕki Anke Schulzoweje rogozańske towaristwa a wejsna pśirada. We wejsnem domje abo tek raz w športaŕskem gósćeńcu jo se to pśewjadło w slědnych lětach. Za wše generacije jo to rědne tšojenje było, źiśi su mógali ku tej góźbje teke walkowaś. „To wšo w korona-casu kradu tšujoš“, woblutujo Heike Ihlowa, roźona Kaiserojc.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś