„Lichota kiwa“ – abo jano „swoboda“?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 29. apryl 2021
Historikarja Friedrich Pollack (pšawy) a Jana Piňosová wót Serbskego instituta we wustajeńcy w Serbskem muzeju. Foto: (c) Serbski institut, 2021

Z Budyšyna/Bautzen. W Serbskem muzeju města su 20. apryla na digitalny part wótwórili wustajeńcu „Die Freiheit winkt/Swoboda kiwa“, woglědarje ga tuchylu njesměju pśiś. We srjejźi stoj historija Serbow, zwětšego Górnych Serbow. Fokus jo na cas mjazy wójnoma, wjerašk narodnych procowanjow, zachopk jo lěto 1918. Pódtitel rozpokazowanja ga jo „Die Sorben und die Minderheitenfrage nach 1918/Serbja a mjeńšynowe prašenje po 1918“. Na 15 toflach jo 13 temow pśedstajone. Wuchadk jo to póžedanje za serbskeju awtonomiju, etniskeju, kulturneju a politiskeju. Tam se informěrujo wó Serbach w kejžorskej Nimskej, jich situacija a konflikt mjazy pominanym primatom nimcojstwa a regionalnymi identitami a to załoženje Domowiny 1912. W a pó Prědnej swětowej wójnje su europske imperiumy rozpadnuli, to „mjeńšynowe pšašanje“ jo było brizantne. Pó kejžorskej Nimskej jo konserwatiwny wótpósłańc Arnošt Bart naraźił serbsku awtonomiju, nejpjerwjej w Nimskej, a w zwězku ze ČSR. W Drježdźanach njejo namakał wótgłosa a jo z drugimi załožył „Serbski narodny wuběrk“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś