Prědne lěto w amśe jo južo mimo za Hanku Rjelcynu

Awtor: OSL stwórtk, 08. apryl 2021
Hanka Rjelcyna w běrowje. Foto: Landkreis/Werner

Ze Zły Komorowa/Senftenberg. Wót februara 2020 jo Hanka Rjelcyna prědna głownoamtska zagronita za nastupnosći Serbow we wokrejsu Górne Błota-Łužyca (OSL). Dłujkolětna grajaŕka, kótaraž jo wótrosła w saksojskem Pančicach-Kukowje, śěgnjo pozitiwnu bilancu swójogo statkowanja w Dolnej Łužycy. Wěcej ako lěto pó zachopjeńku źěła jo se skšuśił kontakt k drugim kolegam z Města, z wokrejsa Sprjewja-Nysa a Dubja-Błota. „Powědamy wó gromadnych projektach“, wulicujo wóna. K tym licy, až kśě dalej wuwijaś dwójorěcnu online-prezencu za zagronitych a pśigótowaś agendu za woglěd Tobiasa Dünowa, kenž jo krajny zagronity za nastupnosći Serbow w Bramborskej. Wobstoj teke prědny zwisk k cesnoamtskim kolegam w komunach, kenž se hyšći wutwarijo. Na zachopjeńku njejo Hanka Rjelcyna licyła z tym, až to buźo take wjelerake źěło, lěcrownož jo južo tak zakórjenita w serbskem swěśe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś