Kak pójźo dalej na wótsypowanišću?

Awtor: Andreas Kirschke/Stefanie Krawcojc stwórtk, 08. apryl 2021
Źěl wótsypowanišća se wužywa na rolnikaŕski part. Foto: Kito Penk

Z Mułkojc/Mulkwitz. Ako jo južo było lazowaś w slědnem wudaśu Casnika, jo se w Slěpem stwóriło „Interesowe zjadnośeństwo za mułkojske wusoke wótsypowanišćo“ (Interessengemeinschaft Mulkwitzer Hochkippen). Wó tej wěcy su w gmejnje južo wobraźowali, aby rozglědniwje stwórili měnjenje k pśichodnemu wužywanju togo wótsypowanišća. To jo był facit wósebnego pósejźenja gmejny zachopjeńk měrca.

Wótsypowanišćo jo zwětšego na rowniskich gruntach a wordujo tuchylu zwětšego na rolnikaŕski part wobźěłane. Pódwjacorny źěl pśisłuša Mułkojc a wordujo zwětšego na gólnikaŕski part wužywany. Firma Kronos Solar Projects GmbH München co na pódzajtšnem źělu wótsypowanišća solarny park natwariś, a na pódwjacornem źělu co firma Solizer GmbH Hamburg natwariś fotovoltaiske załožki.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś