Kśě Dolnu Łužycu pśedstajiś, nic jano Lubnjow

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 18. februar 2021
Wótlěwa: Gisela Netzowa, Simone Didoffowa a Nadine Feistowa ako jajowe baby pśi Rubiško-camprowanju 2019. Fośe: Mario Bartkowiak

Z Lubnjowa/Lübbenau. Mamy južo februar – normalnje by w našych jsach juž dawno to luštne camprowanje se zachopiło. Póstawy w pisanych kostimach by wót domu k domoju śěgnuli a z muziku a rejowanim wó tuk, jaja a pjenjeze stukali. Napšawy pśeśiwo rozšyrjenju korona-wirusa to lětosa znjemóžniju. Stakim teke lubnjojske towaristwo Rubiško njamóžo pśewjasć swójo camprowanje. Rowno tak wupadnjotej jich mlincowy bal a pjerjedrěśe lětosa. Łoni stej hyšći byłej, pó pjerjedrěśu pak su wše dalšne łońske terminy togo towaristwa wupadnuli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś