Póglěd do januarskego Rozhlada

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 14. januar 2021
Titelowa wobalka. Foto: repro

Start do nowego lěta cesto zwisujo ze slědkglědanim do minjonego lěta. Tak jo to, ako pśecej, teke pla prědnego Rozhlada nowego lěta: Ako prědne wón bitujo pśeglěd wó tom, kótare teksty wót kótarych awtorow a awtorkow su Rozhlady lěta 2020 wopśimjeli. Pón slědujo nastawk šefredaktorki Katrin Čornakec, w kótaremž wóna reflektěrujo temu „domownja“. Z tymi myslenjami wóna pśipowěźejo nowu interviewowu seriju, ako cytarje Rozhladow 2021 docakajo. Rozgranjańske partnarje tam powědaju wó swójom póchaźe, gódnośe serbskeje rěcy, źo se doma cuju abo kak z dalokosći na Łužycu glědaju. Prědny interview w tom rěźe jo šefredaktorka pśewjadła z dr. Hyncom Rychtarjom, něgajšnym wědomnostnym sobuźěłaśerjom na Instituśe za sorabistiku na lipšćańskej uniwersity, ako ze Slěpego póchada. Dalšny zajmny interview we tom Rozhlaźe cytaśo wót Trudle Malinkoweje, kótaraž jo se z Jany Slakoweje (Slack), pśedsedaŕku serbskego towaristwa „Texas Wendish Heritage Society“, rozgranjała. Załožone 1972 ako „Wendish Culture Club“, jo wóno to prědne zamórske serbske towaristwo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś