Pśipósłane

Spomnjeśe na „Iowa Wends“ we USA

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 14. januar 2021

Gano som dostał prědne wudaśe kulturnego magacina „Melodie & Rhythmus“ lěta 2021 (Magacin M & R jo mjazy drugim w knigłaŕni na chóśebuskem dwórnišću na pśedań). W srjejźišću pśinoskow jo stojało kulturne a politiske wuwiśe USA w casu pód wjednistwom Donalda Trumpa. Pśi cytanju som se ned spominał na Cathy Petersen z US-stata Iowa. Som ju zeznał pśed razka źaseś lětami w Domowniskem muzeju Dešno. Dokulaž jeje prědowniki su Dolnoserby, źěła we wólnem casu za towaristwo „Iowa Wends“. Ako jo Donald Trump w lěśe 2016 prědny raz za amt prezidenta USA kandiděrował, jo mě pisała, až ma jogo za fašistiski, Hitleroju pódobny.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś