Jich permanentny projekt běžy dalej, to jo kjarchob

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 14. januar 2021
Łoński młoźinski zapust w Zaspach jo se z jano pěś pórami a bźez kapały wótměł. Pśi muskecem zapusće źeń do togo su měli 17 pórow. Fośe: J.-F. K.

Ze Zaspow/Saspow. „Towaristwo jo žywe wót towaristwoweje statkownosći. Pitśku pógiba a zgromadnosći musy byś, to jo, což wucynijo towaristwo“, groni serbski Zaspowaŕ Bernd Kamjeńc, prědny pśedsedaŕ Drastwinego a domowniskego towaristwa Zaspy – woblutujucy, až take normalne towaristwowe žywjenje, se wě, tuchylu njesmějo byś. Napšawy pśeśiwo rozšyrjenjeju korona-wirusa tym zgromaźinam, swěźenjam a drugim zarědowanjam zadoraju. Jo pód takimi wobstojnosćami weto někake planowanje za lěto 2021 móžno? Na co ze zachadnosći zaspicke towaristwo nawězujo?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś