Źewjeś luźi jo online něco zgóniło wó wójcaŕstwje

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 14. januar 2021
Carnica a Feli w maminej groźce. Wójce stej mjaztym južo zrosćonej. Foto: Diana Šejcowa

Ze serbskego interneta/Aus der sorbischen Internet-community. Za zachadnu njeźelu jo Franciska Albertowa zasej pšosyła na serbske blido „online“. We srjejźi jo stojało wójcaŕstwo, Diana Šejcowa z Hochoze jo wót togo wulicowała. Źewjeś gósćow jo slědowało prezentaciji. Wóna jo friziskej mlokowej wójcy Feli a Carnicu pśedstajiła, kótarejž źaržy na domacnem dwórje. Glědajucy na aktualne wobgranicowanja pśez pandemiju, wupołnjujo ten projekt ju a jeje familiju w lichem casu.

Pó pówitanju Franciski Albertoweje, jo Šejcowa swój nowy hobby wobšyrnje rozkładła. Wjele kostow su na pśikład zwězane z kubłanim wójcow, kótarež za rozdźělne wěcy wužytne su. Na pśikład słoźi wójcowe mloko pśisamem za mlokom krowow a wałma dajo se za wjele wužyś. Wótwisne wót daneje rasy, góźi se wałma tych zwěrjetow za tepichy abo pulowery, ale casy teke za desginerowe woblaki.

Z rozdźělnymi źěłowymi rědami, ako na pśikład wósebny cesak a elektriske kólasko, eksperimentěrujo Šejcowa z wałmu a drugimi materialami. „To jo super kreatiwna wěc a jadnorje wjasele gótujo“ groni wóna k tomu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś