ROLNIKAŔSTWO

Ta gumijowa krowa – kak su pjerwjej dojś wuknuli a wucyli we kursach

Awtor: Mjertyn Špěrka stwórtk, 14. januar 2021
Wobźělniki dojaŕskego kursa we Bórkowach dnja 8. awgusta 1931 wokoło „gumijoweje krowy“.How jo se wótmólowało zakóńcenje dojaŕskego kursa we Wjerbnje dnja 4. oktobra 1931. ze cajtungi wót 1933 z priwatnego archiwa Mjertyna Špěrki

Wó rozwiśe a zlažcenje burskego źěła na póli a we groźi su se prědk hundert lět starali rolnikaŕske towaristwa, Raiffeisenowa banka a burske sami ze swójeju kreatiwnosću, ga dej góspodaŕ na burskem dwórje byś mudry a wobstawny we swójom źěle. Krowy, kóze a wójce deje se pšawy cas futrowaś a dojś. Ale pšawe dojśe jo kumšt za sebje. Toś su rolnikaŕske towaristwa na jsach organizowali dojaŕske kurse.

Šulaŕ ma za swójo wucenje kridowu toflu, knigły a k pokazanju wšake eksponaty. Ale co ma dojaŕski mejstaŕ? Wón njamóžo krowu za demonstratiwny objekt trjebaś. Ta njama sćerpnosć a njelubujo, gaž ducent luźi jeje nejsensibelnjejšy źěl dwa tyźenja a štundy dłujko wobsmasajo. Dla tog su wunamakali gumijowu krowu. A ta jo we swójej jadnorosći a funkcionalnosći perfektna, ma wumje a teke styri nogi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś