Spomnjeśe na Egona Wochaca

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. januar 2021
Egon Wochac. Foto: Město Grodk.

Z Grodka/Spremberg. 14. decembera jo wumrěł něgajšny šołta Egon Wochac (Wochatz), wón jo wordował 84 lět stary. Wón jo w zachadnych lětźasetkach sobu stwórił politiske rozwězanja togo města a wokrejsa Sprjewja-Nysa. Žywjenje dłujko jo se zasajźił za drugich. W śěžkem casu pó politiskem pśewrośenju jo šanse wužywał, ab doprědka spórał swójo město, a jo rano spóznał wóznamjenje serbskeje rěcy a kultury za Łužycu a jej spěchował w 1990ych lětach w šulach a źiśownjach. Na kóńcu jo stojało załoženje Serbskeje rady za Grodk a wokolnosć w aprylu 2001. Cłonki su byli pśedsedarje Domowinskich kupkow, drastwine towaristwo „Grodkojski swajźbaŕski śěg“ a wucabnice serbšćiny. Egon Wochac jo to pódpěrował, wšak jo kśěł woplěwaś serbsku rěc a nałogi we swójich stronach. Wón jo spěchował dwójorěcne wutoflowanje w měsće a jsach kótarež słušaju ku Grodkoju. Cesćenje jo se dobyła Grodkojska drastwina kapała, ako Egon Wochac jo jogo wjednika a dirigenta Siegfried Kalwaka (Kalwack) wumjenił ako měsćańskego muzikowego direktora.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś