Tam byś, źož te luźe su

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 13. apryl 2016
900 strusow naźeje z bušboma su lětosa nawili a luźam rozdali. Fośe: I. N.

Južo wjele lět pokazujomy we Nowemu Casniku na termin jatšownego rejtowanja w Błotach. Wótergi smy južo rědne fota wót togo tšojenja wózjawili. Ale co to pópšawem jo?

Někotare luźe wulicuju, až toś to rejtowanje ma swój zakład we wjelgin starem nałogu, kótaryž jo se južo dłujcko zgubił. Druge gronje, až jo to wšykno wumyslone. Tamny faraŕ Andreas Döhle pokažo na swójogo pśedchadnika, fararja Michaela Ölmanna. W jogo casu jo to jatšowne rejtowanje w Błotach se zachopiło. To jo było 1998; 2017 buźo ten 20. jubilej. Južo do togo smy zgónili, až w wósadnej raźe jo nejpjerwjej woboranje było. Ale ten cas jo južo dawno mimo, něnto su wšykne zapalone. Wósada jo organizator togo tšojenja. Wjele luźi jo pśipódla; tych pśigótowanjow a togo źěła k tomu jo wjele.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś