Naš „Serbski dom“ mamy juž 30 lět

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 19. nowember 2020
Serbski dom w Chóśebuzu. Foto: Stefanie Krawcojcc

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. W našom rěźe wó tom, kak jo w Serbach běžało w slědnych 30 lětach w zjadnośonej Nimskej, glědamy tenraz na wósebny serbski symbol w Chóśebuzu.

Jo to wěrno, až mamy kulturny a informaciski centrum a sedło dolnoserbskich institucijow srjejź Chóśebuza Serbski Dom/Wendisches Haus akle 30 lět? Za cłonkow serbskich towaristwow abo luźi ze jsy, za cytarjow serbskich knigłow a zajmowanych turistow z tu- a wukraja se źinsa wót samego rozmějo, až namakaju informacije, wustajeńce, wědomnosć a serbske słužbywugbaśa pód jadnym kšywom w centrumje města. To njejo pśecej tak było. Do lěta 1990 jo był běrow Domowinskego sekretariata w měsćańskem bydlenju, rumnosći za serbskorěcne zmakanja, zgromaźiny a zarědowanja njejsu byli. Teke móžnosći za kupowanje serbskich wórow, źělow za drastwy abo knigłow a nagrawanja su byli wobgranicowane a rozdrosćone pó měsće.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś