Diese Seite drucken

Jatšowne rejtowanje w Błotach

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 06. apryl 2016
Tak su zarejtowali na wejsne městno w Rogowje. Tam su měli nabóžninu a wobjedowu pśestawku. Glědajśo na te wrota we slězynje, kótaryž su wugótowane ze fryšneju douglasiju a běłymi kwětkami. Foto: I. N.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś