Jatšowne rejtowanje w Błotach

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 06. apryl 2016
Tak su zarejtowali na wejsne městno w Rogowje. Tam su měli nabóžninu a wobjedowu pśestawku. Glědajśo na te wrota we slězynje, kótaryž su wugótowane ze fryšneju douglasiju a běłymi kwětkami. Foto: I. N.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś