Za serbske swajźby ma wón wjele wušej

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 19. nowember 2020
Pawlojc dom w Brězowce jo był dlejšy cas prozny. Něchten jo se jen kupił a něnt se renowěrujo.

Tych „kreiselow“ pśi głownych a wažnych drogach bywa we Łužycy pśecej wěcej. Teke w Slěpem taki maju, bejnje wjeliki a teke z młogimi struskami a rostlinami cysty a naglědny. Wón pokažo awtam, motorskim a kólasowarjam drogu do Brězowki a dalej do Běłeje Wódy.

Pó njej se teke ja wupórajom do susedneje jsy. Za wušej kilomejtaŕ se na pšawem boce za bomami wupśestrěwajo wjelike a znate kupańske jazoro na kšomje Brězowki. Až do lěta 1968 běchu how we wuglowej jamje „Frieden“ brunicu wudobyli a z teje jamy jo nastało jazoro, něźi dwa kilomejtarja dłujke a 500 mejtari šyroke. 1982 jo było tak daloko. Z togo casa jo se wšo wuwiło k w cełej Sakskej wjelgin woblubowanemu centrumoju za kupanje, za wodychanje a kulturu. A pśecej wětše a šyrše to wšo buźo – w jazorje a kołowokoło njogo. Nowe domcyki za dowolarjow, gósćeńce, móžnosći za sportowanje a rozluštowanje a wjele drugego tam wiźiš, teke we wóźe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś