Slěpjańske serbske swajźby něnt w Serbskem domje w Chóśebuzu

Awtor: Horst Adam stwórtk, 19. nowember 2020
1935 jo se znaty serbski gerc Hanzo Šuster we Trjebinje wóženił. Ta swajźba jo how wótmólowana. Foto: Horst Adam

Z Města/Cottbus. Wót kóńca oktobra maju w klubowni Serbskego domu w Chóśebuzu nowu rědnu wustajeńcu, ako jo napšawdu něco wósebnego a njewšednego. Bóžko pak njejsu mógali ju oficialnje wótwóriś. Lodka, ako jo tak ako pśecej zasej pśigótowała, pak ma naźeju, až snaź wót decembra ten, ako to co, ju woglědaś móžo.

Nowa wustajeńca nas wjeźo do serbskeje historije slěpjańskeje wósady. Wolfgang Kotisek z Brězowki, dłujkolětny wjednik slěpjańskego Serbskego folklornego ansambla a znaty spiwaŕ a gerc, ga jo gromaźe z drugimi zběrał w Slěpem a wokolnych jsach historiske stare fotografije ze serbskimi swajźbami. Wokoło 150 takich jo namakał a dostał a za wětšy źěl jo je z moderneju techniku tak wobźěłał, až móžoš na nich wjelgin derje póznaś swajźbarjow a swajźbaŕki w jich kšasnych pisanych serbskich drastwach. Z togo jo zestajił wustajeńcu, ako jo pśiwabiła lětosa wjele narskich woglědari do Serbskego kulturnego centruma we Slěpem.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś