Pśipósłane

Wěnc Minje Witkojc k jeje dnjoju zamrěśu połožyli

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 19. nowember 2020
Birgit Kaufholdowa, Petra Koarkowa a Renate Harckowa pśi rowje Miny Witkojc k jeje 45. dnju zamrěśa. Foto: BAG etniske mjeńšyny

Z Bórkow/Burg. W 46. wudaśu Casnika smy wózjawili baseń Miny Witkojc „Což jo w redakciji se zjawiło“ k jeje dnju zamrěśa. Teke druge su našu Minu wucesćili. Cłonki zwězkowego źěłowego zgromaźeństwa (BAG) etniske mjeńšyny Birgit Kaufholdowa, Petra Koarkowa a Renata Harkowa su se dojěli do Bórkow a su połožyli wěnc do jeje rowa. Witkojc jo jadna z nejwuznamnjejšych serbskich awtorkow. Jeje basni wuzwigaju zwězanosć z Błotami. Toś jo Bramborska 2018 k prědnemu razoju myto „Mina Witkojc“ wuźěliło. Z mytom se pócesćuju wuběrne wugbaśa k wužywanju, pósrědnjanju a dalejwuwiśu dolnoserbskeje rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś