Wenkowny płot wokoło „běłeje cony“ gótowy

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 19. nowember 2020
Z wokrejsa Sprjewja-Nysa/ Spree-Neiße. Twaŕske źěła, kótarež deje zadoraś rozšyrjanju swinjeceje mrětwy (ASP), su pśišli doprědka. Płot wokoło wenkownego rinka běłeje cony jo był 12. nowembra dogótowany, ako smy zgónili wót prědnego pśirědowanego Olafa Lalka. Elektriski płot dej se hyšći wuměniś, aby stojał tam kšuty płot. Tek twaŕske źěło pśi Nysynej granicy bližy se kóńcoju. Slědnych dwanasćo kilomejtari buźo něnto wobzacynjonych. Wobzamknjenje k tomu jo 12. nowembra pódpisane było wót Bramborskeje a krajnego raźca wokrejsa Sprjewja-Nysa. Pó wobzamknjenju jagarje by dejali w pśichoźe zarownanje dostaś, jolic až su wótstśělili źiwinu w puferowej a wobgrozonej conje, kótaruž wóni njamógu wužyś. Toś se planujo wutwarjenje zběranišća za źiwinu. 61 źiwjakow jo było we wokrejsu namakanych. Pśi 14 wót nich jo se dało natyknjenje na ASP pokazaś. Běła cona jo se wutwariła wokoło Semtynja/Sembten a Noweje Cali/Neuzelle. Jo to pěś kilometaŕska smuga, kenž wobzacynja z kšutym płotom wokrejsow Odra-Sprjewja, Sprjewja-Nysa a Dubja-Sprjewja a ma 285 kwadratnych kilomejtari.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś