Wuběźowanje „Kulturelna domownja Łužyca“ pódprějo 24 nowych projektow

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 19. nowember 2020
„IBA-Studierhaus Lausitzer Seenland e.V.“ (glej bildku) jo wugótowało wuběźowanje. Foto: Detlef Atila Hecht/IBA-Studierhaus Lausitzer Seenland

Z Ranja/Großräschen. Wšakim lazowarjam Nowego Casnika jo nadpadnuło, až stej se pśewjadłej dwě wuběźowani „Kulturelna domownja Łužyca“ a „Serbska Łužyca: pśichod“. Młoge su se myslili, až jo to jadno. Organizator wuběźowanjowu jo drje Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu (MWFK), ale wuběźowani stej zorganizěrowałej rozdźělnej referata. Pjenjezedawarja stej tek rozdźělnej byłej. Korony dla stej se wuběźowani pśewjadłej pśisamem paralelnje.

Wuběźowanje „Kulturelna domownja Łužyca“, kótarež jo MWFK ze zwězkowym fondsom k njepósrědnemu spěchowanju pśi strukturnej změnje we wusokosći jadnogo miliona euro spěchowało, jo pśiwabiło 155 nowych projektowych idejow, z kótarychž budu 24 spěchowane.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś