Mósćańske – k jatšam su hyšći raz spiwali

Awtor: Horst Adam srjoda, 06. apryl 2016
Teke pśed zwónicu w Barbuce jo chor z Mósta spiwał. Foto: Dr.-Ing. Frank Knorr

Za znaty žeńskecy chor z Mósta njejo była jatšownica rowno rědny a pśijazny źeń. Pó dobrej tradiciji ga su byli ducy z jatšownym spiwanim, ale to su dejali byś bóžko za te Mósćańske spiwarki te slědne wustupy, to slědne zgromadne spiwanje pśed luźimi. Su ga se rozsuźili, až ten woblubowany serbski chor se rozpušćijo, wósebnje dla togo, dokulaž jomu feluju młodše a młode spiwarki.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś