Knigłowa premjera jo wuknikam špos gótowała

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 15. oktober 2020
How sejźi 33 wuknikow z tśeśeje a stwórteje klase žylojskeje šule a słucha na spisowaśelku Jill-Francis Ketlicojc. Wóna jo pśedstajiła swóje knigły „Wuchack głupack a druge tšojeńka“. Foto: Heiko Lobert

Ze Žylowa/Sielow. W Žylojskej zakładnej šuli „Lutki“ jo spisowaśelka Jill-Francis Ketlicojc alias Źilka pśewjadła premjeru swójeje źiśeceje twóŕby „Wuchack głupack a druge tšojeńka“. „W Žylojskej šuli som sama była wuknica, toś som se žycyła, až w toś tej šuli se knigłowa premjera mójeje prědnicki pśewjeźo“, jo pśiznała wóna Nowemu Casnikoju.

W dwěma kupkoma jo wóna w tej šuli pśedcytała wubranej tšojeńce. Prědna kupka jo měła 25 wuknikow z tśeśeje a prědneje klase, te z tśeśeje z cuzorěcneje wucby, te z prědneje witaj-źiśi. Druga kupka jo měła 33 wuknikow z tśeśego a stwórtego, z kótarychž jo wjele było z witaj-wucby. Cytanje jo wótwóriła Madline Gjarźic, wjednica teje šule.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś