Nigdy zasej wójnu – na žeden pad!

Awtor: Marion Hirchowa stwórtk, 15. oktober 2020
Wótlěwa: Wjednica projekta „1939.2019 – wjelerakosć lokalnych spomnjeśow“ Petra Löwina (Löwa), Margitta Jurkowa z měsćańskego zastojnstwa Drjowk, decernent Michael Koch. Foto: Marion Hirchowa

Z Chuseja/Kausche. Pśisamem połtera lěta jo se źewjeś Drjowkarjow zaběrało ze žywjenim luźi z Drjowka we lětach 1939 do 1945. We 18 portrejach su dopomnjeśa a pśisudy zgromaźili. W bergaŕskem domje w Chuseju su se dnja 2. oktobra wuslědki slěźeńskeje źěłabnosći w tom projekśe Centruma Anne Frankojc we Barlinju wuspěšnje prezentěrowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś