Lubosć za serbsku rěc a znamki

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 17. september 2020
Fotoaparat jo how zapópadnuł wałtorsku źěłowu atmosferu w „Nowem Casniku“. Něgajšny šefredaktor NC a reportaŕ Horst Adam (wótlěwa) pórěźijo tekst. Pśi njom jo Erwin Hanuš a pśiźo dwa raza wob mjasec wudaśe pśed śišćom „do rěcha spórat“. Wó duchu rěcy wuknjomy wót Erwina Hanuša wjele. Lubosć ma wón k serbskej rěcy a znamkam a wopytajo tek druge ze swójim hobbyjom natyknuś. Fota: Viktor Zakar

Z Města/Cottbus. Dwa raza wob mjasec pśiźo znaty ceptaŕ, pśestajaŕ a dobry znajaŕ našeje dolnoserbskeje rěcy Erwin Hanuš „Nowy Casnik“ pópšawjat pśed tym, až źo serbski tyźenik do śišća. Ako korektor wón se wuměnja z Horstom Adamom a Adelheid Dawmoweju. Casy laže wurězane wobalki ze znamkami na bliźe, za kótarymž wón sejźi. Lažece znamki a wustajeńca wó znamkach w budyšyńskem Serbskem domje, kótaraž jo se pśed pór mjasecami pokazała, su mě pózbuźili, se z nim wó znamkach rozgranjaś. A pśi tom som ned zgónił, až se Erwin Hanuš teke za zběranje znamkow žagli. Mimo lubosći k serbskej rěcy jo se južo wót srjejź 60tych lět zajźonego stolěśa pśi njom z górjejce pomjenjoneje škricki płomje za zběranje znamkow rozpaliło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś