Gjarncaŕske wiki raz hynac

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 17. september 2020
Kwětkowe nopki z kradu spokojnymi woblicami a wjele wěcej dekoratiwnych a wužytnych wěckow su na gjarncaŕskich wikach na pśedań byli – wót gjarncarjow z Nimskeje, Pólskeje, Litawskeje, Hungorskeje a Ukrainy. Foto: J.-F. K.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś