Lěśojska rěcna šula serbšćiny w Českej

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 30. julij 2020

Z pódzajtšnočeskego Budislava/Budislav (Osttschechien). Pandemija korony jo zawinowała, až se wótgronijo mań zarědowanjow, mjazy drugim Lěśojski kurs za serbšćinu w Budyšynje. Pśedsedarjeju českego towaristwa Společnost přátel Lužice Lukáš Novosad jo toś na mysli pśišło, lěśojsku rěcnu šulu serbšćiny za studentow w gmejnje Budislav organizěrowaś. Lěśojska rěcna šula, kenž jo płod zgromadnego źěła towaristwa Společnost přátel Lužice a Katedry srjejźnoeuropskich studijow Karloweje uniwersity, se wótmějo wót 31. julija do 7. awgusta a jo zasadnje za zajmce z Filozofiskeje fakulty Karloweje uniwersity měnjona. Mógu se tek druge zajmce z Českeje pśizjawiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś