Głowne myto za źěło z titelom „Młody a serbski byś – źo to?“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 25. junij 2020
Isabelle Grätzojc, ako jo se dobyła Myta Bogumiła Šwjele (napšawo), Fritz-Erich Šewelis ako jo dostał spěchowańske myto (srjejźi) a dr. Pětš Šurman wót Maśice Serbskeje. Foto: Gregor Wieczorek

Z Chóśebuza/Cottbus. Isabelle Grätzojc, Fryco-Erich Šewelis a Jennifer Kretšmarojc – wšykne tśo wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma (DSG) – su lětosne lawreaty Myta Bogumiła Šwjele. To same myto jo wustajone wót Maśice Serbskeje za gymnazialnu młoźinu za wugbanja na pólu serbskeje rěcy, literatury, sociologije, pedagogiki, historije, wuměłstwa, casnikaŕstwa abo kulturnego slěźenja. Pśedsedaŕ Maśice Serbskeje dr. Pětš Šurman jo jim jo pśepowdał srjodu tyźeń we klubowni DSG (Jennifer Kretšmarojc njejo dla chórosći mógła pódla byś).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś