Diese Seite drucken

Teke stara serbska drastwa z Gołkojc jo wiźeś

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 25. junij 2020
Pó serbsku zwoblekanej Doreen Šymjeńcowa (wótlěwa) a Mechthild Scholzowa pśi wótwórjenju wustajeńce w głažanej cerkwi w Glinsku. Foto: Marion Hirchowa

Z Glinska/Glinzig. Głažana cerkwja w gołkojskem wejsnem źělu Glinsk jo něco wósebnego. W kólasowaŕskej cerkwi su źurja wócynjone. Cerkwja jo se wuwiła ako wejsne srjejźišćo z domom rědow wognjoweje wobory a z wognišćom. W njej su se w zachadnosći, pšawidłowne mšy swěśili a su se teke kulturne zarědowanja wótměli. Wót srjejź junija dajo w małem głažanem bóžem domje wósebnu wustajeńcu. Groni se jej „Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom“. Pśedstajonych jo 21 cerkwjow, w kótarychž su se swěśili abo se swěśe mšy w górno- a dolnoserbskej rěcy. Wandrowańska wustajeńca jo źěl kulturnego ruma Górna Łužyca-Dolna Šlazyńska w ramiku wustajeńce „Pěś stolěśow. Serby a reformacija.“ Prědny raz jo była wustajeńca 2017 wiźeś a jo wót tegdy měła wjele stacijow w městnach ze serbskimi cerkwjami. Fotograf Jürgen Maćij jo informacije za wustajaŕske sćěny spśigótował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś