Diese Seite drucken

Z narskosću a fantaziju Krabatowu powěsć póznaś

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 25. junij 2020
„Krabat jo źěl mójogo žywjenja“, groni 27lětna Magdalena Schafferojc, ako wót łońskego awgusta w Dožywjeńskem dwórje Krabatowy młyn za źiśece a młoźinske źěło zagronita jo. Foto: Andreas Kirschke

Z Čornego Chołmca/Schwarzkollm. Dožywjeńska sćažka rozkładujo w Čornem Chołmcu Krabatowu powěsć pó romanje Otfrieda Preußlera. Dwanasćo stacijow z informaciskimi toflami how k intensiwnemu cytanju pšosy. „Źo wó pśichad Krabata w Čornem Chołmcu, wó jogo wuwucenje, jogo rucnikaŕstwo, jogo wšedny źeń. Źo wó wjeleserake temy“, groni Magdalena Schafferojc (27), ako jo wót awgusta 2019 zagronita za źiśece a młoźinske źěło we wobłuku kulturnego kubłanja na Dožywjeńskem dwórje Krabatowy młyn Čorny Chołmc. Jo wótegroniła na pšašanja wó rezonancy, rozšyrjenju a pśichoźe teje dožywjeńskeje sćažki.

Kněni Schafferojc, kótare pśedstawizny ma dožywjeńska sćažka?

Dožywjeńska sćažka jo nastała 2010. Ideju jo měła mója pśedchadnica Kerstin Zukunftowa. Sćažka jo 450 mejtari dłujka a ma dwanasćo stacijow. Zakładna mysl za tym jo była: Woglědarje deje se samostanje, z narskosću a fantaziju z Krabatoweju powěsću zaběraś. Cerwjena nitka za to jo kwis z wjeleserakimi pšašanjami.

Wó co źo w kwisu?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś